Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

NOWE OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM ( COVID 19) OD 20.04.2020

Do dnia 19 kwietnia 2020 obowiązywał zakaz przemieszczania się (par 5) izakaz korzystania z określonych miejsc (powszechnie utożsamiany z zakazem przebywania w określonych miejscach) (par. 16). W dniu 16 kwietnia wprowadzono (w par 18) nakaz zakrywania ust i nosa maseczką lub częścią odzieży. Tak więc od 16 kwietnia do 19 kwietnia 2020 włącznie obowiązywał zarówno zakaz przemieszczania się, jak i nakaz zakrywania ust i nosa. Od dnia 20 kwietnia nakaz zakrywania ust i nosa nie ulega zmianie, natomiast modyfikacji ulegają możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania.

Czytaj więcej...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ROZWIĄZANIA Z USTAWY DLA PRACODAWCÓW W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

1. modyfikowanie warunków pracy

wprowadzenie przestoju ekonomicznego art 15 g ustawy o COVID 19 (art. 13 ustawy z 2013 o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony miejsc pracy) – w okresie niewykonywania pracy z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracodawca może wprowadzić przestój ekonomiczny na część wymiaru w porozumieniu zawartym z pracownikami (organizacje związkowe lub przedstawiciele pracowników).

Pracodawca ma możliwość obniżenia wynagrodzenia o maksymalnie 50%, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracodawca jest uprawniony do otrzymania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie wynosi maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

Czytaj więcej...

Większa ochrona wierzycieli przekształconego przedsiębiorcy

W dniu 9 lutego 2017 Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 98/16, podjął uchwałę następującej treści:

Czytaj więcej...

Jak zapobiec wyzywaniu i biciu dziecka w szkole przez szkolnych kolegów

 
W pewnej sprawie zaistniał taki oto przypadek „Mój 10-letni syn jest ofiarą przemocy w szkole (wyzwiska,plucie, kopanie,bicie,pomówienia) już 4 rok. Sprawcą tego jest dziecko które ma obniżony poziom nauczania, adhd. Wczoraj wychowawczyni powiedziała ze miał zmianę leków i agresja się nasiliła. Czy mam prawo żądać informacji od szkoły na co dokładnie leczy się to dziecko? Co mogę zrobić żeby zapewnić bezpieczeństwo mojemu dziecku( jestem w stałym kontakcie z wychowawcą, pedagogiem,dyrekcją szkoły)? Boję się ze moje dziecko w końcu tego nie wytrzyma,albo zrobi z niego kalekę podczas bójki. Rozmowy na ten temat ze szkołą chłopcem i jego matką przynoszą poprawę na tydzień lub dwa, potem wszystko zaczyna się od nowa.”
 

Czytaj więcej...

Czy można zwrócić prezent świąteczny?

Czasami zdarza się, że dokonujemy zakupu nieudanego prezentu na urodziny, na święta i inne podobne okazje. Czy w takim przypadku sklepy zawsze są zobowiązane przyjąć zwrot rzeczy? 
 

Czytaj więcej...

Koszty leczenia i rehabilitacji pokrywane z ubezpieczenia OC

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 KC)

Czytaj więcej...

Darowizna (nieruchomości) na rzecz dziecka

Rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 KRO nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich.  

Czytaj więcej...

Czy możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności animatora zabaw dla dzieci ?

Niejednokrotnie chcielibyśmy pozostawić dzieci pod nadzorem animatora zabaw. Czy jest możliwe, żeby nie ponosił on odpowiedzialności za ewentualnie zaistniałe zdarzenia podczas nieobecności rodziców?

Czytaj więcej...

Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wcześniejszy odlot samolotu rejsowego

Klient jednego z biur podroży nie mógł wrócić z wakacji w Turcji do Polski ponieważ wyczarterowany samolot  odleciał za wcześnie. 
Biuro podróży uprzedzało pisemnie o takiej możliwości oraz o potrzebie kontaktu telefonicznego z biurem najpóźniej 24 godziny przed planowanym wylotem, celem upewnienia się czy godzina odlotu nie uległa zmianie. 

Czytaj więcej...

Odprawa

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, a uprawnienie do odprawy pieniężnej oraz odszkodowania

 

Czytaj więcej...

Odszkodowanie za nawiązkę zapłaconą na rzecz pokrzywdzonego przez sprawcę wypadku komunikacyjnego

Sprawca wypadku komunikacyjnego, który w wyniku postępowania karnego zapłacił nawiązkę lub naprawił szkodę może odzyskać zapłacone pieniądze

Czytaj więcej...