Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Odszkodowanie za nawiązkę zapłaconą na rzecz pokrzywdzonego przez sprawcę wypadku komunikacyjnego

Sprawca wypadku komunikacyjnego, który w wyniku postępowania karnego zapłacił nawiązkę lub naprawił szkodę może odzyskać zapłacone pieniądze

Jeśli jest Pan/Pani w tej nieszczęśliwej sytuacji, że zaistniał z Waszej winy wypadek drogowy może się okazać, że w wyniku przeprowadzonego postępowania karnego Sąd orzeknie nawiązkę lub obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego. Sprawa bardzo często jest poważna ponieważ orzeczone świadczenie może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy oznacza to, że zapłacone pieniądze są stracone? Albo czy w wyniku konieczności zaciągnięcia na ten cel pożyczki zachodzi ryzyko popadnięcia w spiralę zadłużenia z której nie będzie możliwości się wyplątać?

Okazuje się, że istnieje możliwość ubiegania się na drodze postępowania cywilnego o zwrot zapłaconego świadczenia od ubezpieczyciela, z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Mówi o tym Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. III CZP 31/11 o treści Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 KK), może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

W uzasadnieniu Sąd podkreślił dwie funkcje środka karnego. Są nimi funkcja penalna i funkcja odszkodowawcza. Jeśli więc sprawca zdarzenia drogowego zapłaci orzeczoną nawiązkę lub naprawi szkodę wtedy funkcja penalna odniosła swój skutek, jako że skazany „odczuł” dolegliwość jaka się z tym wiąże. Jednocześnie jednak następuje naprawienie szkody, a co za tym idzie aktualizuje się obowiązek zakładu ubezpieczeń zawarty w umowie ubezpieczenia OC. Obowiązkiem tym jest konieczność wyrównanie szkody w ostatecznym rozrachunku, a więc jeśli szkodę wyrównał sam sprawca to jest on uprawniony do otrzymania zwrotu wydatków.