Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Koszty leczenia i rehabilitacji pokrywane z ubezpieczenia OC

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 KC)

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 19 maja 2016 III CZP 63/15 rozstrzygnął na korzyść poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych sporną dotychczas kwestię. Ubezpieczyciele w wieli postępowaniach sądowych albo tez na etapie likwidacji szkody niejednokrotnie uzależniali wypłatę kosztów leczenia od wykazania, że odpowiednie zabiegi lecznicze nie są refundowane w ramach NFZ, ewentualnie że czas wykonania potrzebnych zabiegów jest tak oddalony w czasie, że nie pozostaje nic innego, jak tylko zapłata za leczenie prywatne.

 

Ważne jest również dla praktyki i to, że na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienie szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na przygotowanie do innego zawodu. Tak więc z ubezpieczenia OC pokrywane zostają nie tylko wydatki już poniesione, ale również te koszty które nie mogą być opłacone przez poszkodowanego, ale są konieczne wyleczenia takiej osoby.