Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Czy można zwrócić prezent świąteczny?

Czasami zdarza się, że dokonujemy zakupu nieudanego prezentu na urodziny, na święta i inne podobne okazje. Czy w takim przypadku sklepy zawsze są zobowiązane przyjąć zwrot rzeczy? 
 
Jeśli zakupujemy rzeczy na odległość (np. przez internet albo przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyn. Wtedy umowę uważa się za niezawartą. 14 dni liczymy od momentu  objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeśli rzecz składa się z kilku partii termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej partii towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres sprzedawcy lub jeśli strony porozumiewały się za pomocą poczty elektronicznej na jego skrzynkę mailową. Również jeśli na stronie internetowej sprzedawcy widnieje możliwość pozostawienia wiadomości to taki sposób również będzie skuteczny. 
Jeśli rzecz zostanie zakupiona w lokalu, a więc na przykład w supermarkecie, u jubilera, w sklepie z multimediami lub na tzw „targu” to odstąpić od umowy można wtedy, gdy sprzedawca podczas zawierania umowy zgodził się na prawo do odstąpienia od umowy i ustalono termin do którego takie odstąpienie może nastąpić. 
Jeśli więc zwracamy towar zakupiony w wyniku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa to kupujący nie ponosi kosztów poza kosztami zwrotu rzeczy. Jeśli jednak to sprzedawca sam dostarczył rzecz do konsumenta ze względu na gabaryty, lub nie można dostarczyć rzeczy pocztą to taki sprzedawca powinien sam odebrać tę rzecz na swój koszt. Oznacza to, że sprzedawca zwraca kupującemu wszelkie inne koszty, w tym zwykłe koszty zakupu, takie jak koszt przesyłki poniesione przez kupującego przy zakupywaniu towaru. 
Trzeba również pamiętać o konieczności zwrotu zakupu do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.  
W przypadku ustalenia możliwości zwrotu towaru zakupionego w sklepie (w lokalu) warto więc określić czy obowiązują zasady zwrotu kosztów takie jak przy np. zakupie przez internet. 
 
gdy zachodzi zwłoka w dostawie zamówionego prezentu    
 
W przypadku gdy decydujemy się na zamówienie towaru na odległość zawsze istnieje ryzyko, że towar nie dotrze na czas. Warto w takim przypadku wyznaczyć termin na dostarczenie rzeczy na kilka dni przed świętami lub inną tego typu okazją, ponieważ w razie zwłoki sprzedawcy kupujący może, po uprzednim wezwaniu do spełnienia świadczenia w dodatkowym terminie, odstąpić od umowy. Oczywiście wszelkie poniesione dotychczas koszty sprzedawca ma obowiązek zwrócić na zasadzie odszkodowania za zwłokę. Po odstąpieniu od umowy zachowamy szanse na zakup innej rzeczy przed terminem, na którym nam zależy. Warto też pamiętać, że nie zachodzi odpowiedzialność odszkodowawcza za to, że prezent nie dotarł na czas, a my zawiedliśmy się nie mogąc przekazać prezentu osobie bliskiej. Tzw pretium affectionis nie podlega naprawieniu w drodze odszkodowania.  
 
W jaki sposób sprzedawca zwraca pieniądze kupującemu 
 
Po odstąpieniu od umowy powstaje pytanie jak sprzedawca powinien zwrócić pieniądze. W przypadku sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a jeśli kupujemy w sklepie to w zależności od umowy, sprzedawca powinien nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
Przy czym sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do dnia otrzymania rzeczy lub kwitu potwierdzającego wysyłkę. Kupujący odpowiada też za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 
Jakich prezentów nie możemy zwrócić sprzedawcy?
 
Nie wszystkie jednak towary możemy zwrócić sprzedawcy. Przede wszystkim dotyczy to towarów o wartości nieprzekraczającej 50 zł. Ponadto są to rzeczy wyprodukowane specjalnie na zamówienie, według specyfikacji. Warto też pamiętać, że nie możemy zwrócić rzeczy ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
Podkreślić też trzeba, że nie podlegają zwrotowi nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz umowy dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Tak więc w przypadku zakupu programu komputerowego on line i ściągnięciu go na swój komputer nie będzie już można odstąpić od umowy. 
Osobna uwaga dotyczy też zakupów od osób, które nie są przedsiębiorcami albo zakupów w ramach działalności gospodarczej (gdy np. kupujemy samochód na firmę i przekazujemy go potomstwu do użytkowania). W obu przypadkach kupujący nie jest konsumentem i w związku z tym nie obowiązują zasady opisane powyżej. Zwrócić towar można jedynie gdy tak umówimy się ze sprzedającym.
Tak więc jeśli wcielimy się w rolę konsumenta i gdy kupujemy prezenty na odległość to, poza niektórymi towarami, możemy je zwracać do 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku zakupu „na miejscu” możliwość zwrotu będzie zależała od indywidualnej umowy ze sprzedawcą.