Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Wynagrodzenie

W Kancelarii staram się proponować różne warianty rozliczeń aby były one dostosowane do indywidualnych możliwości Klienta. Stosuję wynagrodzenie godzinowe i ryczałtowe.

 

Wysokość wynagrodzenia godzinowego zależy od pracochłonności i wynosi 500 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę

pracy.

 

W przypadku stałej obsługi przedsiębiorców możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego

Zasadniczo staram się dokonywać rozliczeń w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015 poz. 1804 ze zm.).