Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Wynagrodzenie

W Kancelarii staram się proponować różne warianty rozliczeń aby były one dostosowane do indywidualnych możliwości Klienta.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

W zależności od typu i charakteru zleconego Kancelarii zadania możliwe jest ustalenie z Klientem wynagrodzenia zryczałtowanego (poprzez określenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia w sprawach, w których w przybliżeniu można określić wymiar czasowy pracy nad daną sprawą) lub też przyjęcie systemu rozliczeń godzinowych (w których wysokość zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia). Koszt udzielenia porady prawnej, przygotowania opinii prawnej lub też projektu pisma procesowego jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Stawki godzinowe zwyczajowo stosuje się w ramach stałej obsługi firm czy też w negocjacjach lub asystowaniu przy podpisywaniu umów.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych ustalane jest również indywidualnie. Zależy ono od wielu czynników, m.in. poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania. Zasadniczo rozliczenia dokonywane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015 poz. 1804).