Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

O Kancelarii

Radca prawny Dawid Gaza jest absolwentem stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2007-2010 odbył aplikację radcowską i został przyjęty do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

 

Od roku 2007 działa na rynku usług prawniczych. W czasie swojej dotychczasowej działalności zawodowej zajmował się szerokim spektrum zagadnień: w szczególności prawem ubezpieczeń we współpracy z kilkoma kancelariami prawnymi działającymi dla uznanych towarzystw ubezpieczeniowych, prawem pracy podczas wykonywania zleceń dla indywidualnych klientów, prawem budowlanym we współpracy z kancelarią z województwa śląskiego, prawem wekslowym i czekowym, konkurencji i konsumentów, lokalowym, lotniczym, rodzinnym i opiekuńczym, spadkowym, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, a także w szerokim zakresie postępowaniem egzekucyjnym dla jednej z kancelarii komorniczych w Krakowie.

 

Szczególną wagę przykłada do pomocy i ochrony interesów osób szczególnie tego potrzebujących. Uczestniczył w akcji Wiosna Prawników, organizowanej w roku 2015 przez „Dziennik Gazetę Prawną” pod patronatem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Nadto w roku 2014 uczestniczył w akcji „Niebieski Parasol” organizowanej przez OIRP w Krakowie w ramach akcji ogólnopolskiej.