Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Prawo cywilne

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • dochodzenie należności,
  • dochodzenie odszkodowań,
  • reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • doradztwo w zakresie prawa cywilnego.