Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Prawo handlowe

  • rejestracja spółek prawa handlowego,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów spółek,
  • podział, łączenie i likwidacja spółek,
  • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń,
  • przygotowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych,
  • kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego.