Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Prawo odszkodowań

Jeśli doznałeś/aś wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy albo wypadku na roli i w wyniku tego powstały obrażenia ciała, rozstrój zdrowia, poniosłeś/aś koszty opieki lub koszty leczenia to należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 
Również jeśli w razie kolizji lub wypadku uszkodzony został Twój samochód to należne jest odszkodowanie za koszty naprawy, odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego, koszty holowania i parkowania. Nie jest tez wykluczone odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu.
 
Odszkodowania przysługują też w razie zalania mieszkania, pożaru budynku, przecięcia kabla doprowadzającego prąd, co może doprowadzić do uszkodzenia maszyn i przestoju w pracy.   
 
Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację na etapie postępowania likwidacyjnego, a następnie na drodze sądowej w celu uzyskania od ubezpieczyciela należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.
 
Posiadam bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania i zadośćuczynienia nabyte w zarówno w trakcie wieloletniej współpracy z wiodącymi Towarzystwami Ubezpieczeń, jak i w trakcie prowadzenia wielu postępowań na korzyść osób poszkodowanych w wypadkach. Z tych powodów zapewniam rzetelne i skuteczne prowadzenie:
 
- sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę
 
- sprawy o odszkodowanie za koszty opieki, utracone dochody, uszkodzone rzeczy, za koszty naprawy pojazdu oraz zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, kosztów parkowania i holowania
 
- sprawy o błąd medyczny
 
- sprawy majątkowe (odszkodowanie za następstwa pożaru, zalania, uszkodzenia maszyn i przestoju w pracy i in.)