Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Dawid Gaza

Prawo rodzinne

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację,
  • sprawy o alimenty,
  • podział majątku wspólnego,
  • kwestie prawne związane z władzą rodzicielską,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego.